Képzési programok

Tanulmányi ügyekben Dr. Csikós Zsuzsanna egyetemi docenshez fordulhatnak a csikoszs @ hist.u-szeged.hu címen.

2023/24-es tanévben induló képzési programok

1. OSZTATLAN KÉTSZAKOS TANÁRKÉPZÉS (12 félév) 2018-as hálóterv  2022-es tanterv
Jelentkezni angol-spanyol, magyar-spanyol, német-spanyol, történelem-spanyol, informatika-spanyol, biológia-spanyol, fizika-spanyol, kémia-spanyol, földrajz-spanyol, matematika-spanyol és testnevelés-spanyol szakpárokra lehet.
Felvételi követelmény: a szakpár egyikéből emelt szintű érettségi
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

Szakfelelős: Dr. Csikós Zsuzsanna

Koordinátor: Praefort Veronika

 2. ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK SPANYOL SZAKIRÁNY (BA, 6 félév) 2018-as hálóterv   2022-es hálóterv
Az újlatin nyelvek és kultúrák szak első szakaszát általános, közös kurzusok jelentik, melyeket a spanyol szakirány programja követ. Ebben a spanyol és latin-amerikai irodalmi, civilizációs és nyelvészeti kurzusok mellett a nemzetközi kapcsolatok és az Európai Unió témái is megjelennek, illetve szaknyelvi óráinkon az idegenforgalmi, sajtó- és gazdasági nyelvezettel is megismerkedhetnek a hallgatók. A program egyben alapozást nyújt a Fordító- és tolmács, Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakra készülők számára.
Képzési idő: 6 félév, finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses.
Felvételi követelmény: középszintű érettségi spanyolból
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

Szakfelelős: Dr. Berta Tibor

3. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MAGYAR-SPANYOL-ANGOL/MAGYAR-ANGOL-SPANYOL) (4 félév)
Részletes információ: http://www2.arts.u-szeged.hu/ftk/mester/index.html
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

Koordinátor: Praefort Veronika

4. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK (4 félév) 2018-as hálóterv
A 3. félévtől kezdve lehetőség van spanyol nyelv és kultúra tanára párhuzamos képzésre is jelentkezni! hálóterv

Belépési feltétel:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok.
  • Más figyelembe vehető alapképzési szakok: A spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
    A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  • Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

Szakfelelős: Dr. Berta Tibor

5. SPECIALIZÁCIÓK ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK:

a) SPANYOL MINOR SZAK (4 félév) hálóterv 2023-as hálóterv
A minor képzést valamennyi bölcsész szakos hallgatónak felajánljuk. A képzés a spanyol nyelvismeret intenzív elmélyítésén túl civilizációs, nyelvészeti és irodalmi kurzusokkal nyújt alapozást a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzésre jelentkező, illetve az osztatlan kétszakos tanárképzésbe bekapcsolódni kívánó hallgatók számára. A programban való részvétel előfeltétele a legalább középszintű spanyol nyelvvizsga. A nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat a Tanulmányi Osztályon is be kell mutatni, legkésőbb a jelentkezési időszakban, ha ezt korábban nem tették meg. Felvehető hallgatók száma: 15

A képzés felelőse: Dr. Berta Tibor

 b) SPANYOL-AMERIKA TANULMÁNYOK SPECIALIZÁCIÓ (4 félév) hálóterv
A Spanyol-Amerika tanulmányok specializációt minden bölcsész hallgatónak felkínáljuk, kivéve az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak spanyol szakirányos hallgatók. Különösen ajánljuk a nemzetközi kapcsolatokat, politológiát, történelmet és amerikanisztikát tanuló BA szakos hallgatóknak, figyelembe véve a program domináns társadalomtudományi jellegét. A Spanyol-Amerika történetét, politikai rendszerét, néprajzát, irodalmát, aktuális problémáit történeti összefüggéseiben bemutató kurzusok mellett a specializációt felvett hallgatóknak lehetőségük nyílik a spanyol nyelv emelt óraszámban történő tanulására és a későbbiekben középfokú nyelvvizsga letételére. Felvehető hallgatók száma: 20

A specializáció felelőse: Dr. Jancsó Katalin

c) KATALÁN SPECIALIZÁCIÓ (4 félév) hálóterv 2023-as hálóterv
A specializációt elsősorban újlatin nyelvek és kultúrák szakos hallgatóknak ajánljuk, de minden olyan egyetemi hallgatónak felkínáljuk, aki az idegenforgalomban vagy a nemzetközi kapcsolatok területén kíván majd dolgozni. A katalán specializációt 1996 óta működteti a tanszék a barcelonai autonóm kormányzat és a Ramon Llull Intézet támogatásával, amely anyanyelvi oktatót biztosít a képzés számára. A 4 féléves, 50 kredites program a katalán nyelvet kezdő szintről, heti 6-8 órában – katalán lektori órákkal – B1 szintre emeli. Sikeres vizsga esetén katalán nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak a hallgatók. Az erőteljes nyelvi képzést a katalán irodalmat, kultúrát és a jelenkori Katalónia politikai-társadalmi viszonyait tárgyaló stúdiumok egészítik ki. Felvehető hallgatók száma: 15 Az érdeklődőknek a képzés keretein kívül, választható kurzusokon való részvétellel is van lehetőségük a katalán nyelv tanulására.

A specializáció felelőse: Dr. Berta Tibor

6. SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK

KATALÁN NYELV: A tanszék megfelelő számú érdeklődő esetén nemcsak kezdő, hanem középhaladó szintű kurzusokat is meghirdet.

LEVELEZŐ KÉPZÉS

1. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA TANÁRA (2 féléves) 2022-es hálóterv
Jelentkezési feltétel: spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakos végzettség
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

2. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA TANÁRA (4 féléves) 2019-es hálóterv  2022-es hálóterv
Jelentkezési feltétel: más szakos tanári diploma, C1 komplex nyelvvizsga spanyol nyelvből
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

3. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK (4 félév) 2018-as hálóterv 2022-es hálóterv

Belépési feltétel:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok.
  • Más figyelembe vehető alapképzési szakok: A spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
    A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  • Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses


Általános tudnivalók a levelező képzésről:

A levelező képzésen folyó oktatás pénteki és szombati napokon kerül lebonyolításra, általában kéthetenkénti konzultációkkal. A bölcsészettudományi közös stúdiumok szombati napokra vannak beosztva.

A levelező képzések koordinátora: Dr. Katona Eszter