Képzési programok

Tanulmányi ügyekben Dr. Csikós Zsuzsanna tanszékvezető egyetemi docenshez fordulhatnak a csikoszs @ hist.u-szeged.hu címen.

2020/21-es tanévben induló képzési programok

1. OSZTATLAN KÉTSZAKOS TANÁRKÉPZÉS (12 félév) hálóterv
Jelentkezni angol-spanyol, magyar-spanyol, német-spanyol, történelem-spanyol, informatika-spanyol, biológia-spanyol, fizika-spanyol, kémia-spanyol, földrajz-spanyol, matematika-spanyol és testnevelés-spanyol szakpárokra lehet.
Felvételi követelmény: a szakpár egyikéből emelt szintű érettségi
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

 2. ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK ALAPSZAK SPANYOL SZAKIRÁNY (BA, 6 félév) hálóterv
Az újlatin nyelvek és kultúrák szak első szakaszát általános, közös kurzusok jelentik, melyeket a spanyol szakirány programja követ. Ebben a spanyol és latin-amerikai irodalmi, civilizációs és nyelvészeti kurzusok mellett a nemzetközi kapcsolatok és az Európai Unió témái is megjelennek, illetve szaknyelvi óráinkon az idegenforgalmi, sajtó- és gazdasági nyelvezettel is megismerkedhetnek a hallgatók. A program egyben alapozást nyújt a Fordító- és tolmács, Spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakra készülők számára.
Képzési idő: 6 félév, finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses.
Felvételi követelmény: emelt szintű érettségi spanyolból
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

3. FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK (MAGYAR-SPANYOL-ANGOL/MAGYAR-ANGOL-SPANYOL) (4 félév)
Részletes információ: http://www2.arts.u-szeged.hu/ftk/mester/index.html
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

4. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK (4 félév) hálóterv
Belépési feltétel
:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok.
  • Más figyelembe vehető alapképzési szakok: A spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
    A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  • Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

 

5. SPECIALIZÁCIÓK:

a) SPANYOL MINOR SZAK (4 félév) hálóterv
A minor képzést valamennyi bölcsész szakos hallgatónak felajánljuk. A képzés a spanyol nyelvismeret intenzív elmélyítésén túl civilizációs, nyelvészeti és irodalmi kurzusokkal nyújt alapozást a spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterképzésre jelentkező, illetve az osztatlan kétszakos tanárképzésbe bekapcsolódni kívánó hallgatók számára. A programban való részvétel előfeltétele a legalább középszintű spanyol nyelvvizsga. A nyelvvizsgát igazoló dokumentumokat a Tanulmányi Osztályon is be kell mutatni, legkésőbb a jelentkezési időszakban, ha ezt korábban nem tették meg. Felvehető hallgatók száma: 15

 b) SPANYOL-AMERIKA TANULMÁNYOK SPECIALIZÁCIÓ (4 félév) hálóterv
A Spanyol-Amerika tanulmányok specializációt minden bölcsész hallgatónak felkínáljuk, kivéve az újlatin nyelvek és kultúrák alapszak spanyol szakirányos hallgatók. Különösen ajánljuk a nemzetközi kapcsolatokat, politológiát, történelmet és amerikanisztikát tanuló BA szakos hallgatóknak, figyelembe véve a program domináns társadalomtudományi jellegét. A Spanyol-Amerika történetét, politikai rendszerét, néprajzát, irodalmát, aktuális problémáit történeti összefüggéseiben bemutató kurzusok mellett a specializációt felvett hallgatóknak lehetőségük nyílik a spanyol nyelv emelt óraszámban történő tanulására és a későbbiekben középfokú nyelvvizsga letételére. Felvehető hallgatók száma: 30

c) KATALÁN SPECIALIZÁCIÓ (4 félév) hálóterv
A specializációt elsősorban újlatin nyelvek és kultúrák szakos hallgatóknak ajánljuk, de minden olyan egyetemi hallgatónak felkínáljuk, aki az idegenforgalomban vagy a nemzetközi kapcsolatok területén kíván majd dolgozni. A katalán specializációt 1996 óta működteti a tanszék a barcelonai autonóm kormányzat és a Ramon Llull Intézet támogatásával, amely anyanyelvi oktatót biztosít a képzés számára. A 4 féléves, 50 kredites program a katalán nyelvet kezdő szintről, heti 6-8 órában – katalán lektori órákkal – B1 szintre emeli. Sikeres vizsga esetén katalán nyelvvizsga-bizonyítványt kapnak a hallgatók. Az erőteljes nyelvi képzést a katalán irodalmat, kultúrát és a jelenkori Katalónia politikai-társadalmi viszonyait tárgyaló stúdiumok egészítik ki. Felvehető hallgatók száma: 15 Az érdeklődőknek a képzés keretein kívül, választható kurzusokon való részvétellel is van lehetőségük a katalán nyelv tanulására.

 

6. SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK

a) BASZK NYELV ÉS KULTÚRA
A Hispanisztika Tanszék szem előtt tartva az Ibériai-félsziget kulturális és nyelvi sokszínűségét az Etxepare Baszk Intézet támogatásával és baszk lektor közreműködésével lehetőséget biztosít az érdeklődő hallgatók számára az ősi baszk nyelv és kultúra megismerésére. A tanszék megfelelő számú érdeklődő esetén nemcsak kezdő, hanem középhaladó szintű kurzusokat is meghirdet.

b) KATALÁN NYELV
A tanszék megfelelő számú érdeklődő esetén nemcsak kezdő, hanem középhaladó szintű kurzusokat is meghirdet.

 

LEVELEZŐ KÉPZÉS

1. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA TANÁRA (2 féléves) hálóterv
Jelentkezési feltétel: spanyol nyelv, irodalom és kultúra mesterszakos végzettség
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

2. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA TANÁRA (4 féléves) hálóterv
Jelentkezési feltétel: más szakos tanári diploma, C1 komplex nyelvvizsga spanyol nyelvből
Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses

3. SPANYOL NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERSZAK (4 félév) hálóterv
Belépési feltétel:

  • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: Romanisztika/Újlatin nyelvek és kultúrák alapképzési szak spanyol szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű spanyol nyelv és irodalom, spanyol nyelvtanár szakok.
  • Más figyelembe vehető alapképzési szakok: A spanyol minor szak – abban az esetben, ha a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 50 kredit a romanisztika alapképzési szak spanyol szakirányának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből, továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga spanyol nyelvből.
    A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit erejéig) a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
  • Az előbbi pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Finanszírozási forma: államilag támogatott és költségtérítéses


Általános tudnivalók a levelező képzésről:

A levelező képzésen folyó oktatás pénteki és szombati napokon kerül lebonyolításra, általában kéthetenkénti konzultációkkal. A bölcsészettudományi közös stúdiumok szombati napokra vannak beosztva.
A spanyol szakos kontaktórák száma függ a kurzus típusától (előadás/ szeminárium), illetve időtartamától (1 vagy 2 órás).
Általános elv, hogy a nappali képzésben megtartott órák 30-50%-a kerül megtartásra a levelező képzésben. Az előadásoknál, valamint az irodalmi szemináriumoknál a min. 30%-ot, a nyelvi szemináriumoknál pedig a min. 50%-ot vesszük irányadónak. Az alábbi táblázat mutatja ezek arányát:

Nappali/levelezős órák aránya:

   NAPPALI   LEVELEZŐ
2 ÓRÁS SZEMINÁRIUM
(nyelvi órák)
 10X90 perc: 900 perc 50%  450 perc
2 ÓRÁS SZEMINÁRIUM
(irodalom)
 10X90 perc: 900 perc 30%  270 perc
1 ÓRÁS SZEMINÁRIUM  10X45 perc: 450 perc 50%  225 perc
2 ÓRÁS ELŐADÁS  12X90 perc: 1080 perc 30%  324 perc
1 ÓRÁS ELŐADÁS  12X45 perc: 540 perc 30%  162 perc