Dr. habil. Katona Eszter

ke2

Dr. habil. Katona Eszter
egyetemi docens
katonaeszter @ gmail.com
fogadóóra: csütörtök 11.30-12.30. 2023-24/I. félév  (előzetes e-mailes egyeztetés alapján)
Életrajz
Publikációs jegyzék

 

Oktatott tárgyak:

Hispanisztika Tanszék
A spanyol romantika és realizmus / A XVIII-XIX. századi spanyol irodalom
A spanyol aranykor irodalma / A középkor és az aranykor spanyol irodalma
Spanyol-Amerika irodalma
Hispán költészeti szeminárium
Spanyol színháztörténet
Spanyol irodalom a XX. században (1936-ig)
XX. századi spanyol elbeszélők
Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok
Spanyolország és Magyarország az Európai Unióban / Az Európai Unió és a hispán világ
Spanyol-Amerika országismeret
Kutatásmódszertan

Fordító- és tolmácsképzés
Fordítástechnika: spanyolról-magyarra
Mű/fordítás: a spanyol nyelvű irodalmak magyar műfordításának története