Dr. Katona Eszter

ke2

Dr. habil. Katona Eszter
egyetemi adjunktus
katonaeszter @ gmail.com
fogadóóra: csütörtök 9.30-10.00. és 11.30-12.00. 2017-18/II. félév
Életrajz
Publikációs jegyzék

 

Oktatott tárgyak:

2015-2016. I. félév

Spanyol-amerikai országismeret Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol-Amerika irodalma I. Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol irodalom a XIX-XX. században 1. MA képzés
Általános fordítástechnika idegen nyelvről anyanyelvre I. Fordító-tolmács MA képzés
Lorca SZV

 

2014-2015. II. félév

Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA képzés
Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA levelező képzés
Spanyol-amerikai országismeret BA, minor, osztatlan képzés
A középkor és az aranykor spanyol irodalma irodalma BA képzés
Fordítástechnika FTMA képzés

2014-2015. I. félév

A középkor és az aranykor spanyol irodalma Osztatlan tanári képzés
Spanyol-amerikai országismeret Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol-Amerika története: az ősi Amerika … Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol-Amerika irodalma I. Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol irodalom a XIX-XX. században 1. MA képzés
Általános fordítástechnika idegen nyelvről anyanyelvre I. Fordító-tolmács MA képzés

 

2013-2014. II. félév

Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA képzés
Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA levelező képzés
A spanyol Aranykor irodalma BA képzés
Bevezetés az újlatin irodalomba 2. BA képzés
Spanyol színháztörténet MA képzés
XX. századi spanyol elbeszélők 1. MA képzés
Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok MA képzés
Fordítástechnika FTMA képzés

 

2013-2014. I. félév

Fejezetek Spanyol-Amerika prózairodalmából BA, Spanyol minor képzés
Spanyol-amerikai országismeret Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol-amerikai országismeret referátumok Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol-Amerika irodalma I. Spanyol-amerikai tanulmányok specializáció
Spanyol irodalom a XIX-XX. században 1. MA képzés
Általános fordítástechnika idegen nyelvről anyanyelvre I. Fordító-tolmács MA képzés

 

2012-2013. II. félév

Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA képzés
Spanyolország és Magyarország az EU-ban BA levelező képzés
Romantika és realizmus BA képzés
A spanyol Aranykor irodalma BA képzés
A spanyol Aranykor irodalma MA képzés
Hispán költészeti szeminárium MA képzés
Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok MA képzés