Ösztöndíjak

Pannónia ösztöndíj

Kiírásra kerültek a Szegedi Tudományegyetem 2024. évi mobilitási pályázatai a Pannónia Ösztöndíjprogram támogatásával. A hallgatók hosszabb tanulmányokra (részképzés), szakmai gyakorlatokra és kutatásokra, valamint rövid mobilitásokra (kutatások, konferencia-részvétel elfogadott előadással) adhatnak be pályázatot. A Hispanisztika Tanszékről azokra az egyetemekre adhatók be pályázatok, amelyekkel érvényes Erasmus-szerződéssel rendelkezünk. Ezek listája alább található.
A pályázati anyag beküldési határideje elektronikus formában az egyes egyetemeknél jelzett koordinátorok (Dr. Katona Eszter vagy Dr. Lénárt András) számára: 2024. április 28. 14.00.
Bővebb információk és a pályázati űrlap az egyetem alábbi honlapján érhetők el:
http://www2.u-szeged.hu/kulugy/pannonia.html

Erasmus+ ösztöndíj

Az ERASMUS (European Community Action Schemes for the Mobility of University Students) az Európai Unió által az oktatás minőségének javítására létrehozott Socrates programnak a felsőoktatás fejlesztésére irányuló alprogramja. Tanszékünk számos spanyolországi egyetemmel rendelkezik Erasmus kapcsolattal, diákjaink 3-5 hónapos ösztöndíjak keretében tanulhatnak többek között Salamancában, Oviedóban, Alicantéban, Jaénban, Madridban, A Coruñában. További információk a Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatosan érdeklődni lehet Katona Eszter és Lénárt András koordinátoroknál az pályázni kívánt egyetemtől függően:

KATONA ESZTER (katonaeszter @ gmail.com)
Universidad de Alicante (023 languages)

Universitat de Barcelona (023 languages)
Universidad del País Vasco (023 languages)
Universidad de Huelva (023 languages)
Universidad Jaén (023 languages)
Universidade da Coruña (023 languages)
Universidad de Oviedo (022 humanities except languages)
Universidad de Oviedo (023 languages)
Universidad de Salamaca (023 languages)
Universidad de Andalucía (022 humanities except languages)
Universitat Rovira i Virgili (023 languages)

LÉNÁRT ANDRÁS (lenart.andras @ szte.hu)
Universidad de Huelva (0222 history and archeology)

Universidad de Sevilla (0222 history and archeology)
Masaryková Univerzitá (023 languages)
Università degli Studi di Cagliari (languages 023)
Università degli Studi di Roma Tre (0222 history and archeology)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (023 languages)
Universitatea din Oradea (023 languages)
University of Kragujevac (0232 literature and linguistics)
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (023 languages)

Hallgatói Pályázatok 2023-2024-es tanév PÓTPÁLYÁZAT (tanszéki jelentkezési határidő 2023. szeptember 20. szerda 12 óra)
Tanszéki pályázati űrlap

Tanszéki Erasmus szabályzat
Kurzus-megfeleltetési űrlap
 

Ceepus ösztöndíj

CEEPUS PÁLYÁZATI KIÍRÁS I.

A Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszéke pályázatot ír ki a CEEPUS program keretében létrehozott,  CIII-RO-0814-09-2425 számú, Red Regional de Hispanistas Centroeuropeos  elnevezésű hálózatban részt vevő felsőoktatási intézményekbe irányuló, a 2024/2025-ös tanévben megvalósítandó oktatói és hallgatói mobilitásra.

A következő intézményekbe lehet pályázatot benyújtani:

Oktatói tanulmányút:

 1. University of Belgrade
 2. University of Kragujevac
 3. University of Novi Sad
 4. University of Ljubljana
 5. Masaryk University of Brno
 6. University of Zagreb
 7. University of Zadar
 8. West University of Timisoara
 9. Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity
 10. Moldova State University
 11. THE UNIVERSITY OF BUCHAREST
 12. University of Economics in Bratislava
 13. Jagiellonian University Cracow
 14. Cyril and Methodius University in Skopje “Blaze Koneski” Faculty of Philology
 15. University of Economics in Bratislava

Hallgatói tanulmányút:

 1. University of Ljubljana
 2. University of Novi Sad
 3. Paisii Hilendarski Plovdiv Unviersity
 4. Masaryk University of Brno
 5. University of Ljubljana
 6. University of Zagreb
 7. University of Zadar
 8. University of Primorska
 9. WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA
 10. THE UNIVERSITY OF BUCHAREST
 11. Jagiellonian University Cracow
 12. Cyril and Methodius University in Skopje “Blaze Koneski” Faculty of Philology
 13. University of Economics in Bratislava

Oktatói mobilitásra a Hispanisztika Tanszéken státuszban lévő oktatók, hallgatói mobilitásra a tanszék által gondozott képzések hallgatói nyújthatnak be pályázatot. A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. önéletrajzot,
 2. munkatervet és
 3. hallgatók esetében kinyomtatott teljesítéslistát.

Benyújtási határidők: az őszi félévre 2024. június 12., a tavaszi félévre 2024. október 12.
A pályázatokat a Hispanisztika Tanszék titkárságán kell benyújtani.
Figyelem: Sikeres tanszéki pályázat esetén a www.ceepus.info oldalon regisztrálni kell 2024. június 15-ig, illetve 2024. október 15-ig.

CEEPUS PÁLYÁZATI KIÍRÁS II.

Az AT-0503-14-2425 (Umbrella) azonosítójú, Inter-American Studies elnevezésű hálózat a 2024/25-ös tanévben tartalékhálózatként (umbrella) működik. Ebben a hálózatban csak Freemover kategóriájú pályázatok nyújthatók be.  További információ: www.ceepus.info