Praefort Veronika

pv

Praefort Veronika
nyelvtanár
vpraefort @ yahoo.com
fogadóóra: szerda 10.00-11.00. 2023-24/I. félév (előzetes e-mailes egyeztetés alapján)
Életrajz

 

Oktatott tárgyak:

Hispanisztika Tanszék
Gyakorlati spanyol nyelvtan
Spanyol fordítás és szövegértés
Spanyol szakdidaktika – Az idegen nyelvek tanításának módszertana
Spanyol szakdidaktika
Választható spanyol szakmódszertani tárgy
Mentori óra – Nyelvi készségfejlesztés
Spanyol nyelvtan
Spanyol nyelv
Spanyol szövegolvasás
Tanítást kísérő szeminárium

Fordító- és tolmácsképzés
Fordítástechnika: magyar-spanyol
Spanyol nyelvhelyességi ismeretek
Szakfordítás magyar-spanyol