PhD képzés

A Hispanisztika Tanszék részt vesz a Történettudományi Doktori Iskolája munkájában. A modernkori programon belül a “A hispán világ története” alprogram vezetője 2016 novemberéig dr. Anderle Ádám volt. Tanszékünk alapítójának halálát követően az alprogramban témakiíróként Dr. Zalai Anita és Dr. Csikós Zsuzsanna szerepelnek.

Aktuális témakiírások:
Spanyolország története a XX. században (Dr. Zalai Anita)
Magyar-hispán kapcsolatok története (Dr. Csikós Zsuzsanna)

Érdeklődni a csikoszs @ hist.u-szeged.hu e-mail címen lehet.

Az elmúlt évtizedben, 2013 nyaráig 25 doktori értekezés született (köztük egy perui és egy spanyol kutatóé), ebből 17 értekezés meg is jelent könyv alakban.

Megvédett doktori munkák
1998 – Szilágyi Ágnes Judit: Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az „Estado Novo” idején
1999 – Némethy Kesserű Judit: Az argentin magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet
2000 – Tóth Ágnes: Angol-amerikaiak Felső-Kaliforniában a mexikói időszakban 1821-1848
2003 – Bán Mónika: Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján
2004 – Nagy Marcel: Változások és állandóságok a XIX. századi mexikói konzervatív gondolkodásban
2004 – Librado Orozco: A kelet-európai és latin-amerikai átalakulási folyamatok történelmi szempontú összehasonlítása
2005 – Katona Eszter: Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháboró alatt
2005 – Kökény Andrea: Angol-amerikaiak Texasban 1821-1845
2005 – Pallagi Mária: A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918)
2005 – Sáringer János: Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920-1944
2005 – Szente-Varga Mónika: Migración húngara a México, 1901-1950
2007 – Palkovics Andrea: Az 1850-es és 60-as évek Magyarország-képe korabeli spanyol források tükrében
2008 – Torbágyi Péter: Latin-amerikai magyar szórványközösségek története a XIX. század második és a XX. század első felében
2008 – Jancsó Katalin: A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena
2008 – Pethő Szilvia: Spanyol kommunista emigráció Közép-Kelet-Európában(1946-1955)
2008 – Pongrácz Attila: A Sao Paulo-i magyarság, 1945-1990
2008 – Őry-Kovács Katalin: A Jaraguá do Sul-i magyar kolónia: identitás és történelem
2008 – Szeljak György: Tisztelnünk kell egymást! Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén
2009 – Polácska Edina: Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876)
2009 – Szabó Henriette Éva: Diccionario de la Antropología Boliviana
2010 – Javier Arienza Arienza: La Crónica Hispana de la Guerra de los Quince Anos (1593-1606)
2011 – Tari Adrienn Mária: A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája (1923-1930).
2012 – Babarczi Dóra:Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén
2012 – Farkas Pálma Adél: Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
2013 – Lénárt András: Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában

Doktori tanulmányait befejező, de értekezést még be nem nyújtott hallgatóink:
Bodó Katalin
Gregosits Gábor
Marosi Ágnes
Nemes Krisztina