PhD képzés

A Hispanisztika Tanszék részt vesz a Szegedi Tudományegyetem több doktori iskolájának munkájában is. A tanszékünk alapítója, Prof. Dr. Anderle Ádám révén előbb a Történelemtudományi Doktori Iskolán belül alakult „A hispán világ története” alprogram munkájába kapcsolódtunk be, később a Nyelvtudományi, valamint az Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskolában is megjelentek a hispán témákat kutató doktoranduszaink. A különböző doktori programokban jelenleg is több PhD-hallgatónk tanul a tanszékünk oktatóinak témavezetésével, illetve kollégáink más egyetemek doktori iskoláiban is vállalnak konzulensi munkát.

Érdeklődni az alábbi oktatóknál lehet a tudományterületnek megfelelően:
Irodalomtudomány és kultúra: Dr. Csikós Zsuzsanna (csikoszs@hist.u-szeged.hu)
Nyelvtudomány: Dr. Berta Tibor (tberta@hist.u-szeged.hu)
Történelemtudomány: Dr. Lénárt András (lenarta@hist.u-szeged.hu)

Információk a doktori iskolákról:
Irodalom- és Kultúratudományi Doktori Iskola: https://www.szegidi.hu/
Nyelvtudományi Doktori Iskola: http://nydi.szte.hu/Nyitolap.html
Történelemtudományi Doktori Iskola: http://hist.bibl.u-szeged.hu/

Hispán témákban – a tanszékünkhöz kötődően – eddig 27 doktori disszertáció született (köztük egy perui és egy spanyol kutatóé), ebből 18 értekezés könyv alakban is megjelent.

Megvédett doktori munkák
1998 – Szilágyi Ágnes Judit: Nemzetépítés és kultúrpolitika Brazíliában az „Estado Novo” idején
1999 – Némethy Kesserű Judit: Az argentin magyar emigráció 1948-1968: intézmények, sajtó, irodalmi élet
2000 – Tóth Ágnes: Angol-amerikaiak Felső-Kaliforniában a mexikói időszakban 1821-1848
2003 – Bán Mónika: Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján
2004 – Nagy Marcel: Változások és állandóságok a XIX. századi mexikói konzervatív gondolkodásban
2004 – Librado Orozco: A kelet-európai és latin-amerikai átalakulási folyamatok történelmi szempontú összehasonlítása
2005 – Katona Eszter: Spanyol-olasz kapcsolatok a második világháboró alatt
2005 – Kökény Andrea: Angol-amerikaiak Texasban 1821-1845
2005 – Pallagi Mária: A spanyol semlegesség kérdése a bécsi diplomáciában (1914-1918)
2005 – Sáringer János: Adattár a magyar külügyi szolgálat történetéhez 1920-1944
2005 – Szente-Varga Mónika: Migración húngara a México, 1901-1950
2007 – Palkovics Andrea: Az 1850-es és 60-as évek Magyarország-képe korabeli spanyol források tükrében
2008 – Torbágyi Péter: Latin-amerikai magyar szórványközösségek története a XIX. század második és a XX. század első felében
2008 – Jancsó Katalin: A korai politikai indigenizmus Peruban és az Asociación Pro-Indígena
2008 – Pethő Szilvia: Spanyol kommunista emigráció Közép-Kelet-Európában(1946-1955)
2008 – Pongrácz Attila: A Sao Paulo-i magyarság, 1945-1990
2008 – Őry-Kovács Katalin: A Jaraguá do Sul-i magyar kolónia: identitás és történelem
2008 – Szeljak György: Tisztelnünk kell egymást! Nahua világkép és kulturális változások Pachiquitlában a 20. század végén
2009 – Polácska Edina: Karlista emigráció Franciaországban (1872-1876)
2009 – Szabó Henriette Éva: Diccionario de la Antropología Boliviana
2010 – Javier Arienza Arienza: La Crónica Hispana de la Guerra de los Quince Anos (1593-1606)
2011 – Tari Adrienn Mária: A Primo de Rivera diktatúra közép-kelet-európai politikája (1923-1930).
2012 – Babarczi Dóra:Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén
2012 – Farkas Pálma Adél: Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
2013 – Lénárt András: Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában
2018 – Bodó Katalin: A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók
2018 – Nemes Krisztina: Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban: Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970)