Acta Hispanica

Az Acta Hispanica a Hispanisztika Tanszék 1996 óta évente megjelenő tudományos folyóirata. A hispán kultúrával, történelemmel, irodalommal és a spanyol nyelvészettel kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat közöl elsősorban spanyol, katalán, galego vagy portugál – esetenként angol – nyelven.

Instrukciók a szerzőknek

A szerzőknek tanulmányaikat egy regisztrációt követően a folyóirat OJS platformjára kell feltölteniük: https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthisp. Minden megjelentetésre szánt cikket az adott téma két szakértője véleményez és javaslatot tesz annak publikálásra vagy az esetleges módosításokra vonatkozóan. A bírálat eredményéről és a megjelentetés folyamatáról a szerző az Open Journal rendszer oldalán keresztül kap tájékoztatást. A cikkek tartalmáért és közölhetőségéért a szerző a felelős.

Formai útmutató
Az elektronikus dokumentumok terjedelme a hivatkozásokkal együtt nem haladhatja meg a 30 000 karaktert. A tanulmányokra vonatkozó formai követelményeket és hivatkozási szabályokat itt olvashatják.

Az Acta Hispanica rövid története
A hispán témájú kutatások elindítása a Szegedi Tudományegyetemen Wittman Tibor nevéhez fűződik. Ő alapította meg 1967-ben a középkori egyetemes történeti és a Latin-Amerika története tanszéket, és ezzel párhuzamosan megszületett szintén ebben az évben az Acta Histórica Studia Latinoamericana sorozat, melynek 1992-ig 15 kötete jelent meg. 1992-ben már működött az Anderle Ádám által elindított spanyol nyelvű képzés, mely 1993-as tanszékké alakulása után tovább folytatta a már megkezdett latin-amerikai témájú kutatásokat, kitágítva az érdeklődési kört spanyolországi témákra nem csak történelmi, de nyelvészeti, néprajzi, irodalmi területeken is.

Alig három évvel a tanszék alapítása után a Studia Latinoamericana utódjaként 1996-ban egy új folyóirat jelent meg, a tanszék spanyol nyelvű évkönyve, az Acta Hispanica. Az évkönyv szerkesztőbizottságában kezdetben Anderle Ádám, Dornbach Mária, Harsányi Iván és Kulin Katalin szerepeltek. A következő években a különböző számokban változott az összetétel és a névsor kiegészült Boglár Lajossal, Kollár Zoltánnal, Fischer Ferenccel, Horváth Gyulával, Szilágyi Istvánnal, Szászdi Istvánnal, Berta Tiborral, Csikós Zsuzsannával. Az évkönyvben civilizációs, irodalmi, nyelvészeti és módszertani témák egyaránt megjelentek.

Az elmúlt 12 évben a tanszék oktatói és más egyetemek kutatói mellett lektoraink, illetve doktorandusz hallgatók is lehetőségek kaptak arra, hogy az évkönyv oldalain számoljanak be kutatási eredményeikről. Egyes években a megjelent tanulmányok egy-egy tudományághoz kötődtek, illetve tematikus számokkal is jelentkezett az Acta.

Az első 12 kötetnek Anderle Ádám volt a főszerkesztője. 2008-ban Berta Tibor vette át Anderle Ádámtól a tanszék vezetését, ezzel párhuzamosan az új tanszékvezető lett az évkönyv új főszerkesztője is. Berta Tibor tovább szerette volna folytatni a korábbi hagyományokat, az évkönyv sokszínű tematikájával, azonban az új főszerkesztő személye már az első kötetben változásokat is hozott, az évkönyv arculata megújult. Az új tanszékvezető – őrizve a hagyományokat – más kutatóközpontok hispanistái felé is fordul, amikor reményét fejezi ki, hogy a jövőben is együttműködnek évkönyvünkkel. 2014-ben Csikós Zsuzsanna, a Hispanisztika Tanszék új vezetője lett a főszerkesztő, aki az elődje által megkezdett irányt kívánja folytatni és a folyóiratot többek között indexált kiadvánnyá alakítani, így növelve tovább annak elismertségét és tekintélyét.

 

Az Acta Hispanica kötetei – A folyóirat elérhető az Open Journal System folyóirat-platformon: Acta Hispanica

TOMUS XXVII (2022) letölthető verzió
SUPPLEMENTUM IV (2022) letölthető verzió
TOMUS XXVI (2021) letölthető verzió
SUPPLEMENTUM III (2021) letölthető verzió
TOMUS XXV (2020) letölthető verzió
SUPPLEMENTUM II (2020) letölthető verzió
TOMUS XXIV (2019) letölthető verzió
SUPPLEMENTUM I (2018) letölthető verzió
TOMUS XXIII (2018) letölthető verzió
TOMUS XXII (2017) letölthető verzió
TOMUS XXI (2016)  letölthető verzió
TOMUS XX (2015)  letölthető verzió

TOMUS XIX (2014) letölthető verzió
TOMUS XVIII (2013) letölthető verzió
TOMUS XVII (2012)  letölthető verzió
TOMUS XVI (2011)  letölthető verzió
TOMUS XV (2010) letölthető verzió
TOMUS XIV (2009)  letölthető verzió
TOMUS XIII (2008)  letölthető verzió
TOMUS XII (2007)  letölthető verzió
TOMUS XI (2006)  letölthető verzió
TOMUS X (2005)  letölthető verzió
TOMUS IX (2004)  letölthető verzió
TOMUS VIII (2003)  letölthető verzió
TOMUS VII (2002)  letölthető verzió
TOMUS VI (2001) letölthető verzió
TOMUS V (2000)  letölthető verzió
TOMUS IV (1999)  letölthető verzió
TOMUS III (1998)  letölthető verzió
TOMUS II (1997)  letölthető verzió
TOMUS I (1996)  letölthető verzió